Много се изприказва за богатата и просперираща община Шумен. Много бяха и приказките, че съседната ни община Каспичан е бедна и преминаването ни към нея ще бъде дори според някои общински съветници и техните подчинени медии „Скок в пропастта“.

Време е да изнесем фактите такива каквито са, а те недвусмислено сочат, че оставането ни в „богатата“ община е поведение на мазохисти, за които в пълна сила важи поговорката – „На гол тумбак – чифте пищови!“

Вече публично са достъпни „бюджетите“ на населените места в община Шумен (по-точно вътрешно бюджетните таблички) и можем да направим сравнение с това, което нашата община отпуска за своите села с бюджетите на истинските 2-ро степенни разпоредители – кметствата в съседната ни „бедна“ община Каспичан.

За да бъде сравнението максимално точно, че направим съпоставка с „бюджета“ на с. Мадара и Бюджета на гр. Плиска, които са със сходен брой население (Плиска дори е по малобройна).

Планираните разходи за 2021 г. за Плиска и Мадара са следните:

Функция Общи държавни служби:

Разходи по параграф

ПЛИСКА

МАДАРА

§ 01-00 Заплати 58 630 23 600
§ 02-00 Други възнаграждения 4 060 0
§ 05-00 Осигурителни плащания 11 791 4 640
§ 10-00 Издръжка 73 086 13 440
§ 19-00 Данъци 500 0
§ 51-00 Основен ремонт 43 647 0
§ 52-00 Придобиване на ДМА 8 000 0
Всичко по ф-я: 199 714 лв. 41 680 лв.

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:

Разходи по параграф

ПЛИСКА

МАДАРА

§ 10-20 Сметосъбиране Общо 76217 лв от които

10 700 лв за почистване на места за обществено ползване

62 278 лв. без да има средства за почистване на местата за общ. Ползване.
§ 10-16 Осветление на улици и площади 8 770 лв 6 000 лв
Всичко по ф-я: 84 987 лв. 68 278 лв.

Функция Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело :

Разходи по параграф

ПЛИСКА

МАДАРА

§ 10-00 11 397 лв. за спорт и култура. 400 лв. само за празника на селото
Всичко по ф-я: 11 397 лв. 400 лв.

Капиталови разходи, вкл и от Държавната субсидия спрямо брой на населението:

Разходи по параграф

ПЛИСКА

МАДАРА

50% от центр. субсидия по бр. население 17 215 лв 0 лв.
50% от всички КР * % събираемост на данъците 25 432 лв 0 лв.
35% от продажби, аренда и наеми 23 485 лв 11 000 лв („Богатата“ община Шумен се е спряла на законодателствувания минимум от 30%)
Всичко за КР: 66 132 лв. 11 000 лв.

РАВНОСМЕТКАТА:

ПЛИСКА (886 ЖИТЕЛИ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС) – БЮДЖЕТ ОТ 265 846 ЛВ.

МАДАРА (980 ЖИТЕЛИ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС) – ПСЕВДО БЮДЖЕТ ОТ 110 358 ЛВ.

Когато цифрите говорят и боговете МЪЛЧАТ!

Това е положението Мадарчани – горди сме, че сме част от община Шумен, но само с това си оставаме!

На гол тумбак – чифте пищови!