Със заповед № РД-15-23 / 12.02.2021 г. областният управител Стефан Желев отхвърли искането за провеждане на Референдум, направено от кмета на Мадара и подкрепено с подписка от над 25% от имащите право на глас жители на селото.

Мотивите за отхвърлянето са формални и изцяло базирани на едностранчива интерпретация на законовите разпоредби, естествено в полза на управляващата ни класа и установената от 10 години форма на държавно управление, отговаряща единствено и точно на определението – клептокрация.

Заповедта е още един сигнал към Гражданското общество, че е необходимо всички ние да гласуваме на предстоящите избори за народно събрание, за да поправим “счупената” ни държава и изразява единствено и само СТРАХ от народа и неговата воля.

Страх да не се променят наложените ни през тази повече от 10 годишна “вакханалия” норми и порядки, характерни повече за феодалните общества, а не на съвременните демократични форми на управление.

Страх от народа, който по действащата ни конституция е Суверен на Държавата ни.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред тричленен състав на Административен съд, като производството е едноинстанционно. Имайки предвид, обаче досегашните произнасяния на този съд, аз съм скептичен за едно справедливо отсъждане, съобразено със смисъла на Закона и по тази причина се замислям дали си заслужава да се предприема тази стъпка, която е предварително обречена на неуспех в настоящия момент.

Именно по тази причина призовавам всички жители на селото да гласуват на предстоящите избори за да променим системата!

Покажете на клептократите, че Има такъв народ, който желае сам да определя бъдещето си!

Покажете им, че Има такъв народ, който иска управляващите да бъдат негови слуги, а не господари!

Покажете и на света, че Българите не са роби и, че не случайно ние сме една от първите Държави на стария континент!

Направете го и ще имате инструмент в ръцете си, който няма да се изхаби или счупи, и чрез който вие ще сте тези от който зависи благоденствието на страната ни!

Ще организираме нова подписка след Изборите за НС, когато условията и законността в страната ни се завърнат!

Гласувайте и не се подвеждайте по приказките на слугите им, че нищо не зависи от вас! Точно обратното е – всичко зависи от вас и вашето желание да имаме нормална Държава.

Благодаря ви!