След извършена проверка ГРАО потвърди – броят на подкрепилите подписката е достатъчен – налице са над 25% от имащите право на глас!

С писмо изх. № 90-05-89 / 04.02.2021, получено от Общински съвет – Шумен на 09,02.2021 г., ГРАО потвърди, че са налице подписите на изискуемите по закон 25% от имащите право на глас жители на с. Мадара, подкрепили искането за провеждане на Референдум за отделяне на селото от общината.

При общ брой на избирателите с постоянен адрес в с. Мадара от 839 души в Подписката са налице подписите на 218 от тях, което съставлява 26% при необходими 25.

Така, че Референдум в Мадара ще има, ако Областният управител се съобрази с волята на народа и разпоредбите на Конституцията и законите. Обратното би означавало единствено потвърждение на отдавна наложилото се мнение за управляващите, че те не изграждат Демокрация, а нейният уродлив вариант – клептокрацията, където държавните решения са мотивирани главно от непосредствените материални интереси на тесен кръг хора, които са на власт.