Емблематичното село Мадара излиза на протест в събота с искане за финансова самостоятелност в рамките на община Шумен.  Още преди два месеца, през декември 2019 г., местните хора свикаха общо събрание по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и взеха решение да поискат собствен бюджет, с какъвто разполагат много други населени места, включително и в съседната община Каспичан.

Желанието на Мадара за финансова независимост е резултат от пренебрежението, с което „голямата“ община се отнасяше към селата в предходния мандат на шуменския кмет Любомир Христов /ГЕРБ/. Самият Христов по време на предизборната си кампания за втори мандат признаваше, че общинската власт не е обръщала достатъчно внимание на селата и на крайните квартали.

ЖИТЕЛИТЕ НА МАДАРА: ИСКАМЕ САМИ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПАРИТЕ СИ!

„В Мадара улиците не са асфалтирани от началото на демокрацията, всичко е разбито“, казва кметът на селото Неделчо Неделчев, избран като граждански кандидат на ПП Воля. И продължава  да описва днешното състояние на популярното село – само част от Мадара е включена към канализация, която даже не е узаконена и отвежда отходните води в шахта близо до реката. Повечето от къщите обаче още са на септични ями. Водопроводната система пък е от 50-те години, направена от метални тръби, които са изгнили и постоянно се цепят.  Заради непрекъснатите аварии по водопровода селото често остава на сухо.

„Искаме сами да си управляваме парите, защото и ние сме данъкоплатци и граждани на тази община, а не получаваме нищо от бюджета“, настоява Неделчо Неделчев и дава пример с капиталовите разходи на общината.  „За 2018 г. община Шумен е имала около 8 милиона лева капиталови разходи, но за Мадара от тях са отчислени нула лева. За 2019-та – нула, за 2017-та нула, откакто Любомир Христов е кмет капиталовите разходи за нашето село са нула!“, възмущава се Неделчев.

Затова местните хора поискаха собствени средства от бюджета, пропорционално на броя на населението. „Тъй като жителите на Мадара са 1,2 % от жителите на цялата община, ние искаме съответната част от парите за капиталови разходи, т.е. около 100 000 лв.“, заяви кметът на Мадара и посочи, че хората от Мадара също плащат данъци на общинския бюджет и внасят в него немалки суми.

По принцип да имат собствени финанси е мечтата на всички 26 села в община Шумен, които от години призовават да станат второстепенни разпоредители с бюджета, за да могат да се разпореждат с парите си в зависимост от потребностите и исканията на местните жители.  Засега такава финансова независимост е непостижима в Шумен. Тук „голямото началство“ – общинският кмет втори мандат Любомир Христов и доминираният от ГЕРБ общински съвет разпределят всички средства, а селските кметове са принудени да пишат докладни и да чакат одобрение дори за покупката на един химикал.

Хората от Мадара обаче бяха първите, които приложиха закона за прякото участие на населението и поискаха самостоятелност от общинската власт. За съжаление, от тяхната гражданска инициатива не последва нищо.

ЗАКОНЪТ ЗА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НЕ ПРОРАБОТИ В ШУМЕНСКО

Въпреки че кметът на Мадара веднага уведоми общината за решенията на общото събрание, никой от „голямата“ власт в Шумен не отговори в определения по закон срок.  Основното искане на жителите на селото – да получат собствен бюджет, категорично беше отхвърлено от общинския кмет Любомир Христов, който обяви проведеното общо събрание в Мадара за незаконно, тъй като, според него, то нямало право да взема решения за бюджета.

На сесия в края на януари, когато беше приет общинският бюджет за 2020 г., стана ясно, че в него не е предвидена финансова самостоятелност за нито едно шуменско село. Нещо повече – мнозинството от съветниците около управляващите от ГЕРБ специално гласува против исканията на общото събрание от Мадара.

КМЕТЪТ НА МАДАРА СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД

Кметът на с. Мадара Неделчо Неделчев вече е сезирал Административния съд с две жалби. Едната е срещу бездействието на общинския кмет във връзка с вменените му задължения по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) по чл.54, ал.2, чл.62, ал.2 и чл.62, ал.3.  В жалбата си Неделчев посочва, че нито кметът на община Шумен, нито общинският съвет са обжалвали общото събрание на с. Мадара в определения от закона срок, поради което то е влязло в сила. В тази връзка Неделчев призовава Административния съд да осъди кмета на Шумен да изпълни задълженията си по закон.

Втората жалба на кмета на с. Мадара е срещу решението на общинския съвет, с което е приета план-сметката за сметопочистване в общината. Първоначално тази точка от дневния ред беше отхвърлена от местния парламент. В хода на самото заседание обаче тя беше включена като допълнение към точката за бюджета. Неделчев посочва, че това е нарушение на правилника на общинския съвет и иска съдът да отмени решението като незаконно.

Междувременно жителите на Мадара, недоволни от действията на общинската власт, насрочиха протестен митинг в селото на 22 февруари от 10 ч.  „Очакваме да получим подкрепа и от кметове на други населени места, които се борят за финансова децентрализация“, каза Неделчо Неделчев.   Община Шумен е уведомена за предстоящия протест.

Източник: radian.bg